สถาบันการวิ่ง
ควรลงพื้นด้วยส้นหรือกลางฝ่าเท้าดี และทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไร
ตรงจุดไหนคือตำแหน่งลงเท้าที่ดีที่สุดในการวิ่ง ควรลงพื้นด้วยกลางฝ่าเท้า หรือส้น หรือปลายเท้า มาหาคำตอบกัน
จริงอยู่ คุณไม่สามารถควบคุมการลงเท้าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม คุณควรฝึกวิ่งในแบบที่จะทำให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งได้แก่การลงพื้นในบริเวณกลางฝ่าเท้าแล้วค่อยถ่ายน้ำหนักไปยังด้านปลายเท้า นั่นคือวิธีการวิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักวิ่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจส่วนใหญ่ หากคุณลงพื้นด้วยส้น นั่นจะเป็นการไปหยุดยั้งโมเมนตั้มสำหรับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ก่อให้เกิดความเครียดมากเกินไป และส่งผลกระทบต่อขาท่อนล่างของคุณ จนอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าแข้ง

ส่วนการลงพื้นด้วยปลายเท้าจะส่งผลให้กล้ามเนื้อน่องของคุณทำงานมากเกินไป เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าแข้ง รวมไปจนถึงการบาดเจ็บจากการใช้งานหนักเกินไปอื่น ๆ ดังนั้น ในระหว่างวิ่งให้ใช้ความระมัดระวังไม่ลงพื้นด้วยส้นเท้าหรือปลายเท้าก่อน และจำไว้ว่า เท้าของคุณควรอยู่ใต้สะโพก ไม่ใช่ข้างหน้าตัวคุณ