trường huấn luyện chạy
Làm sao và Tại sao Cần Làm Nóng Trước Cuộc Chạy
Bỏ qua quá trình làm nóng hay làm nguội có thể ảnh hưởng quyết định đến sức khoẻ của bạn. Sau đây là lý do và cách thực hiện đúng.
Vì sao cần phải làm nóng:
  • Nó làm tăng nhiệt độ, sự mềm dẻo và linh độnh của cơ bắp trước khi bạn thực hiện cuộc chạy.
  • Nó chuẩn bị tâm trí bạn cho phần tập luyện phía trước.
  • Nó giúp bạn ngăn ngừa chấn thương chân đau đớn trong quá trình chạy.
Cách tốt nhất để làm nóng trước khi chạy là làm toát mồ hôi và làm bài duỗi di chuyển hay duỗi năng động. Muốn biết đó là gì không? Thật ra đây là những cử động đặc thù cho thể thao lặp lại, có kiểm soát phỏng theo cách các cơ bắp và mô liên kết của bạn cần phải thực hiện trong quá trình hoạt động được chọn. Sau đây là cách làm:
  • Bắt đầu bằng đi bộ: đi bộ nhịp bước nhanh khoảng 1-2 phút.
  • Sau đó tập nhảy thấp trong khoảng 1 phút.
  • Từ từ tăng tốc trong ba phút đầu tiên.
  • Bắt đầu chạy thật.
Chúc bạn chạy vui!